Pálos Anna – Városi legendák

Városi legendák – G12
2023 01.10. Megnyitó

Elbizonytalanodva indultam el, kíváncsiság volt bennem, de észrevettem az előítélet bujkáló vibrálásait is, ha őszintén magamba néztem. Régen nem jártam már a városnak ezen a pontján. Anno minden szegletét ismertem, iskolából hazafelé, a kóborlások barátokkal, röptében megejtett beszélgetések és órákon át tartó bizalmas megosztások épületek, kapuk beugróiban, padokon a kis parkban. Sok szép és fájó emlék, ez nevelt , formált egésszé. Hallottam, hogy minden teljesen megváltozott, -ne is keresd, -nem érdemes bolygatni, -csak lépj tovább, -minek mész oda. Talán keresni a folytonosságot, mi az ami még megragadható a múltból, ami megalapozza a jelenem. A városok mindig az előzőek helyére, romjaira épültek, azok tégláinak, köveinek felhasználásával. Csak a modern kor pusztít direkt, hogy úgymond manipulált energiát adjon a fejlődésnek. A folyton új ámításából merít erőt, vagy csak hasznot.
Kavarogtak bennem az emlékek, várakozások, önkinzó és tisztázó gondolatok. Szükségem volt rá. Ahogy kiléptem a föld alól elöntöttek az érzések. Ez nem az a hely, vagy mégis? Mintha más irányba vezetnének az utcák is, pedig tudtam, hogy ez lehetetlen. Itt egy bérház volt, az biztos, ember alakú szobrokkal az ablakok szüneteiben, mindig úgy éreztem, hogy felülről figyelik az utcai forgatagot, kissé kívülállóan, de valami óvó, biztonságot adó stabilitással. Emlékeimben az egyik sarkon szép faragott kőkerítés volt, apró papír bolttal a kapuzat mellett. Sok különleges apróság volt kapható, színes japán tinták, tollak. Szerettem válogatni, senki nem szólt rám, hogy segíthet-e, békén hagytak, elbabráltam míg dönteni tudtam, mit szeretnék. Kicsit tanácstalanul elindultam találomra. Körülöttem minden csillogó üveg, fényes kő burkolat, szögletes új épület, keskeny járda. Alig van gyalogos, az ember lépten nyomon önmagával találkozik a tükröződő felületeken. Magaddal szembesülsz folyton folyvást. Egy két magányos figura, nem találom a trécselő néniket, siető kisiskolásokat. Mit keresek, miért jöttem ide? Hiszen tudtam, hogy tovább gördült a világ kereke, valahol így van ez rendjén. Mi az amit nehéz elfogadni mégis ebben, mi az ami indulatokat tud generálni? Keresem az átmentett, tovább adott értéket? Mi az ami megőrizhető úgy, hogy teret engedünk az újnak. Mi ez a rohanó építkezés? Ez a szó, építkezés, mit takar? Csak a betonba öntött magasságot, fényes burkolattal elfedett szürke szigetelést, négyzetméterek áradatát? Van ebben értékek mentén történő építkezés, valami maradandó? Mintha már előre kész lenne bennem a válasz és csak ennek az igazolását keresném itt. Ekkor eszembe jutott a város pusztulását váró Jónás, Babits szavaival:
„Melyben lakott sok százszor ezer ember
s rakta fészkét munkálva türelemmel:
ő sem tudta, és ki választja széllyel,
mit rakott jobb-, s mit rakott balkezével?
Bízd azt reám, majd szétválasztom én.
A szó tiéd, a fegyver az enyém.”
Ekkor épp egy sarkon befordulva, észrevettem a kis, sarki kápolnát. Mindjárt összeállt a kép, helyre kerültek az irányok, kirajzolódott melyik volt a mi házunk, hol volt a park a játszótérrel. Sokkal több megmaradt belőle, mint amit eddig észrevettem. Valami megnyugvás töltött el, ahogy rátettem a templom kapu kilincsére a kezem. Zárva. Kis cédula, hol található a kulcs.

Pálos Anna

újságcikk a 9. oldalon olvasható  https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=86525


   

 

Angyalok üdvözlete- karácsonyi közös kiállítás

Kiállító művészek:

Miruljoba Gendova, Károlyi András,, Németh Andrea, Tóth József Füles, Rainer Péter, Vida Zsuzsa, Kádár Katalin, Orient Enikő, Máger Ágnes, Aknay Tibor, Borza Teréz, Makkai Márta, Szamos Iván, Maczkó Erzsébet, Láng-Miticzky Katakin, Angyal Júlia, Széchy Bea, Holló Katalin, Székács Zoltán, Vizy László, Vörös Valéria, Véghseő Klára, Donáth Lajos

       

   


2023-as naptárunk

 

Naptár bemutató a Kulturális Szalonban

 


Hegyvidék újságcikk    

– A Karácsonyi közös kiállításról,

– Kecskeméti Kálmán könyvbemutató a Hegyvidék Galériában

download.php (1)


Orient Enikő – Évgyűrüink himnusza

a Betlehemi jászol c. országos kiállításon díjat kaptam.
Az Évgyűrűink himnusza c. alkotásom január 8-ig látható a Szent István Bazilika Lovagtermében ahová a  Panoráma Kilátó és Kincstár jegyével lehet felmenni.
AMKA alkotói díjával, Brüchner Ákos atya kiemelt elismerésével értékelte a mának szóló üzenetet sugárzó alkotásomat.

Újságcikk a 9. oldalon olvasható  https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=86525


Láng-Miticzky Katalin textil kiállítása

     


       


https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=85397

 Újságcikk olvasható megnyitóról a 11. oldalon


Angyal Júlia kiállítása – Felértékelődött a szeretet ereje – újságcikk a 11. oldalon

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=85250


ÁR&ÁS A GRAFIKÁS – PORTRÉFILM ÁRENDÁS JÓZSEF

https://www.mma-tv.hu/mma-tv/-/video/1694445/ar-as-a-grafikas-%E2%80%93-portrefilm-arendas-jozsef-grafikusmuveszrol-elozetes

  A portréfilm arra keresi a választ, hogy milyen a rajzban gondolkodó szintetizáló ember, aki mindig éppen azt a néhány vonalat találja meg, amelyben az adott téma lényegére ismerhetünk. (MMA 2022)
A portréfilm bemutatója 2022. október 30-án 14.35-kor lesz az M5 csatornán.


Ars Sacra – Kapcsolódások


Kiállító művészek: Borza Teréz / Hayde Tibor /  Aknay Tibor / Angyal Júlia / Donáth Lajos / Károlyi András / Magyar Gábor / Maczkó Erzsébet / Láng Miticzky Katalin / Orient Enikő / Pálos Anna / Kádár Katalin / Makkai Márta / Rainer Péter / Holló Katalin / Pató Károly / Széchy Bea / Vida Zsuzsa / Vizy László / Vörös Valéria / Véghseő Klára / Szamos Iván

Újságcikk olvasható a Hegyvidék újság a 9. oldalon

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=85103


       


Trianon 100+ vándorkiállítás Esztergomban – képek a kiállításról


Nyár-Zene-Tánc képzőművészeti kállítás

 


Kiállító művészek:
Borza Teréz, Németh Andrea, Széchy Bea, Kádár Katalin, Láng-Miticky Katalin, Vida Zsuzsa, Kapolyi Márta, Véghseő Klára, Ruttka Andrea, Orient Enikő, Holló Katalin, Maczkó Erzsébet,  Székács Zoltán, Vizy László, Rainer Péter, Tóth József Füles, Károlyi András, Donáth Lajos, Szamos Iván
Zenéltek: Réman Zófia fuvolán, Szkibó Gergő gitáron

ZeneIMG_4031

Portékat Aknay Tibor készítette

A Hegyvidék újságban olvasható cikkek:
Közös nyári kiállítás a Galéria 12-ben. Nyár-Zene-Tánc a 10. oldalon “A temészet mint ihletforrás”
Borza Teréz kiálltása a Műcsarnokban 11. oldalon “A fény az én társszezőm” 

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=84051


  

         

Tóth József Füles – Utirajzok pikantériából


https://photos.app.goo.gl/8nVgZoqEZdCfWU6N8

Tahin Gyula fotósorozata a megnyitóról a fenti linkről elérhető

Újságcikk a 9. oldalon olvasható

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=83584Június

Borza Teréz kiállítása a műcsarnokban

Hegyvidek 2022-14 07-12 [11. oldal]


Orient Enikő – Prokop Péter Díjat kapott


TRIANON misziós vándorkiállítás


Széchy Bea – Munkácsy Díj – Hegyvidék Galéria

 

Véghseő Klára – Belső és Külső terek


Hegyvidék újságban megjelent cikk

AZ ANYAGI ÉS SZELLEMI VILÁG EGYSÉGE

2022. 05. 18.

Régebbi és újabb műveiből ad ízelítőt Véghseő Klára a Galéria 12 Kiállítóhely, Kávézó és Borbárban rendezett kiállításán. A festőművész negyvenhat éve él a Hegyvidéken, alapító tagja az immár tizenhárom éves Galéria 12 Egyesületnek, és nem először mutatkozik be itt. A Belső és külső terek című tárlat megnyitóján Szepes Hédi művészettörténész a betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni, a műveket méltató szövegét Borza Teréz, a Galéria 12 Egyesület elnöke olvasta fel.

Véghseő Klára következetesen halad a maga alkotói világában, újabb és újabb figyelemre méltó eredményeket felmutatva. Egyéni felfogású képeinek rögzítését egy-egy meghatározó motívum, élmény inspirálja. Művészetében a figuratív és a természetelvű kifejezés egyidejűleg van jelen. Szabadon kalandozik a kifejezésmódok, stíluskategóriák, formarendek között a festői szemlélet, a nyelvezet könnyed váltogatásával. Festői fantáziája szabadon szárnyal – emelte ki Szepes Hédi.Az_anyagi_es_szellemi_vilag_egysege1

A Képzőművészeti Szakközépiskola elvégzése után, 1971 és 1977 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán festő és tanári szakon végezte tanulmányait Véghseő Klára, aki Birkás Ákost és Sarkantyu Simont tartja mesterének. 1983 óta számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepelnek művei, művésztelepeken vett részt itthon és külföldön. Mélyen érző szívvel, de logikusan gondolkodó értelemmel él a világban, alkotói pályája mellett nagy lelkesedéssel tanít, gyerekeket oktat, és vezeti be őket a képzőművészet rejtelmeibe, „csodaországába.” Otthont teremtő asszonyi és anyai világban teljesedett ki művészete, fenntartva és növelve fogékonyságát, a szublimálás képességét, belső erőinek sűrítését – fogalmazott a művészettörténész.

A Galéria 12-ben tizenhárom képét láthatjuk, ezek közös jellemzője, hogy valamennyin áttöri a dimenziók határát, hogy minél teljesebben jeleníthesse meg az anyagi és szellemi világ egységét. Természetelvű alkotásai, tájábrázolásai – például az Átvonuló felhő, a Muravidék, az Óbuda – a látott valóság leképezéséből indulnak ki, bensőséges hangulatú, atmoszférikus kisugárzású kompozíciókká alakulnak.

Érezhető, hogy az elvonatkoztatás képvilágában megszabadul az ábrázolás konvenciójának nyűgétől, és a határtalanság szabadságával dolgozhat. Két világ, egyrészről a természet valós formáinak szeretete, másrészről az elvont formák vonzása él benne, és ezek az élményeivel keveredve egy szimbolikus-absztrakt egységgé állnak össze. S hogy mivel éri el ezt az egységet? Az atmoszféra egysége révén, felhasználva az impresszionizmus „fényesítését” és a posztimpresszionizmus tanulságait. Különösen megragadók a ragyogó kolorittal, érzékeny festőiséggel megoldott tájképei, amik egyben többjelentésű költői képek is.

A művészt izgatja a figurák megjelenítése, szereti figyelni a tömeget. Figurális festményei felülnézetből ábrázolják a különböző helyszíneken megjelenő embereket. Ahogy ő maga fogalmaz: „Festés közben barátságot kötök velük, szeretettel ábrázolva egyéniségeiket. A változatos helyszínek más és más viselkedést diktálnak az embereknek. Az elhidegült »elektronikus« kapcsolatoktól az irodai munkán keresztül a presszókig, az ablak előtt magányosan álldogáló női figuráig – sajátos élményeim.”

Szepes Hédi felhívta a figyelmet arra is, hogy a felületi nézet érzékiségét kihasználva egyes képeken a festő előszeretettel játszik a figuráció és az absztrakció közötti vékony határral, vagy éppen a kettő közötti átmenettel. Szereti rögzíteni a mozgásban megragadott pillanatot. Képes arra, hogy érzékelhetővé tegye a tünékenység és a maradandóság, az egyediség és az általánosság átmeneteit. Az időbeliség és a tőle elválaszthatatlan mozgás és mozdulatlanság képi megjelenítését úgy oldja meg, hogy figyelmünket a formai megoldásokról a belső tartalom felé irányítja.

A művészettörténész kitért Véghseő Klára ipari komplexumokról – Kotróhajó, Rendezőpályaudvar, Átjáró – festett képeire, amikről nagy lelkesedéssel beszélt maga a művész is. Elárulta például, hogy már egyetemi évei óta vonzzák a hajók, a pályaudvarok világa. Képeit a belső kényszer hozza felszínre, amelyet tudata kontrollál az alkotás folyamatában. Gomolygó színfoltok – mintha az impresszionista kifejezések hadakoznának a geometrikus formaképzéssel, illetve a két festői nyelv érzékeny szintézise születne meg.

Véghseő Klára sokoldalú tehetségét, egységes útkeresését, kísérletező kedvét is méltatta Szepes Hédi. Felhívta a látogatók figyelmét az alkotó feltűnően fejlett színérzékére, a képi felületeket elrendező hajlamára és nem utolsósorban mondanivalója tartalmára, tematikai találékonyságára.

A családias hangulatú megnyitón a festő unokája, a kisiskolás Ranvig Kamilla csengő hangjával örvendeztette meg az egybegyűlteket. Nyitányként Halász Judit Mit tehetnék érted című dalát, végezetül pedig a Gyönge nád című népdalt énekelte el.

SzD


 

 

        

HÚSVÉT FÉNYE


Újságcikk a 10. oldalon olvasható – https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=82497


  1. Borza Teréz  /  2. Szamos Iván  /  3. Vörös Valéria  /  4. Székács Zoltán

  1. Vízy László  /  2. Miroljuba Gendova  /  3. Tóth József Füles

 1. Vén Zoltán  /  2. Károlyi András  /  3. Makkai Márta


  1. Orient Enikő  /  2. Angyal Júlia  /  3. Kádár Katalin

 

  1. Láng-Miticzky Katalin  /  Aknay Tibor

 

  1. 2. 3. Donáth Lajos  /  4. Magyar Gábor

 

1. Rainer Péter, Maczkó Erzsébet,  Donáth Lajos  /  2. Aknay Tibor, Vida Zsuzsa  /  3. Székács Zoltán, Borza Teréz, Donáth Lajos


  1. Kókay Krisztina, Vida Zsuzsa, Donáth Lajos  /  2. Németh Andrea  /  3. Magyar Gábor

 


Székács Zoltán kiállítása – Artézi Galéria

KÉPKERETEK – Székács Zoltán festőművész kiállítása az Artézi Galériában – “… Székács művei sajátos térstruktúrát követnek, mondhatnánk, saját világának térképeit rajzolja meg. Formái többnyire szabálytalan négyzetek földszerű, vagy egyéb anyagokból építve, amelyeket belehelyez konstruált világának egy-egy szeletébe. …” – Németh Géza
http://Szekacs-Zoltan-Artezi.owl.hu erről a linkről végig nézhető a kiállításról készült fotóanyag
 Exhibition of painter Zoltán Székács in Artezi Gallery – April 9, 2022 


RUTTKA ANDREA – Klebelsberg Kultúrkúria