PETŐFI 200 – VERSEKRE HANGOLVA

 

 


Petőfi Sándor – Dalaim – elmondta Lukács Sándor színművész


  • A Galéria 12 Egyesület minden nagyobb évfordulóra pl: Himnusz születése, Trianon, Petőfi 200, közös alkotóművészeti kiállítást szervez nagy sikerrel. 35-40  művész, köztük fotósok, grafikusok, festők, szobrászok, iparművészek alkotnak nagy örömmel, ezzel is kapcsolódva képileg is az eseményekhez. A Petőfi 200 bicentenáriumi évhez a “Versekre hangolva” címmel készültünk, elsőként e nagy emlékező-tisztelgő évben. Petőfi Sándor versei, soha nem évülnek el, ma is egyformán hatnak az idősebb  és fiatalabb korosztályra, ezért egy-egy versidézetre hangolódva, még jobban felhívjuk a figyelmet nagy magyar költőnk sokrétű mondanivalójára. Az alkotások képileg is hozzájárulnak a talán még  kevésbé ismert versek fellapozásához. A művészi alkotások általában vers címekre, idézetekre, – Petőfi életére, szabadság vágyára,  a szerelemre, a könnyed vicces gondolataira, az elmúlásra, az ősök tiszteletére, a kor kemény bírálatára,  a szülői szeretetre és megbecsülésre – utalnak. A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk a kiállítás idejét, így 2023. április 29-ig látható  a Galéria 12 Kávézó és Borbár falain.

  • Borza Teréz


 

Kiállító művészek és képcímek

Aknay Tibor – Szeptember végén
Borza Teréz – “Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett, mondják el szent neveinket.”
Donáth Lajos – Petőfi vén körtefája
Fábry Timea – Petőfi 200
Holló Katalin – “Mit csinálsz, mit varrogatsz ott.”
Tóth József Füles – Petőfi 200
Németh Andrea – Anyám tyúkja
Szamos Iván – “Szeretnek az istenek engem, Rémítő módra szeretnek…” – A helység kalapácsa
Láng-Miticzky Katalin – “Börtönéből szabadult sas lelkem”
Mira Gendova – “Honnan, atyafi, oly hevenyen, pusztáról csikóval jövök én”.
Szamos Iván – “Mai napig János vitéz őkegyelme Szép Tündérországnak boldog fejedelme.”
Pató Károly – Szeptember végén
Szamos Márton – Élő halott
Vida Zsuzsa – “Elesett és eltünt”
Vizy László – A felhők – “Ők lelkemnek rokoni”
Vörös Valéria – “Elhull a virág …”
Hayde Tibor – A Tisza
Maczkó Erzsébet – Petőfi összes
Rainer Péter – Elhagyott zászló
Kádár Katalin – A Dunán
Makkai Márta – Szabadság-szerelem
Kecskeméti Kálmán – “A csavargó”
Orient Enikő – “Reszket a …”
Bráda Tibor – Emlékmű avatás – 50×70 szénrajz.
Véghseő Klára – “Ott ahol a kis Túr siet beléje”
Kapolyi Márta – Puszta
Angyal Júlia – Szabadság, szerelem


Újságcikk a kiállításról  és video a megnyitóról


 

 

         


PETŐFI FÉNYKÉPEZŐGÉPPEL – TÓTH JÓZSEF FÜLES vetített képes előadása és kiállítása, Közreműködik CSÁSZÁR ANGELA Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész

 

Pálos Anna – Városi legendák

Városi legendák – G12
2023 01.10. Megnyitó

Elbizonytalanodva indultam el, kíváncsiság volt bennem, de észrevettem az előítélet bujkáló vibrálásait is, ha őszintén magamba néztem. Régen nem jártam már a városnak ezen a pontján. Anno minden szegletét ismertem, iskolából hazafelé, a kóborlások barátokkal, röptében megejtett beszélgetések és órákon át tartó bizalmas megosztások épületek, kapuk beugróiban, padokon a kis parkban. Sok szép és fájó emlék, ez nevelt , formált egésszé. Hallottam, hogy minden teljesen megváltozott, -ne is keresd, -nem érdemes bolygatni, -csak lépj tovább, -minek mész oda. Talán keresni a folytonosságot, mi az ami még megragadható a múltból, ami megalapozza a jelenem. A városok mindig az előzőek helyére, romjaira épültek, azok tégláinak, köveinek felhasználásával. Csak a modern kor pusztít direkt, hogy úgymond manipulált energiát adjon a fejlődésnek. A folyton új ámításából merít erőt, vagy csak hasznot.
Kavarogtak bennem az emlékek, várakozások, önkinzó és tisztázó gondolatok. Szükségem volt rá. Ahogy kiléptem a föld alól elöntöttek az érzések. Ez nem az a hely, vagy mégis? Mintha más irányba vezetnének az utcák is, pedig tudtam, hogy ez lehetetlen. Itt egy bérház volt, az biztos, ember alakú szobrokkal az ablakok szüneteiben, mindig úgy éreztem, hogy felülről figyelik az utcai forgatagot, kissé kívülállóan, de valami óvó, biztonságot adó stabilitással. Emlékeimben az egyik sarkon szép faragott kőkerítés volt, apró papír bolttal a kapuzat mellett. Sok különleges apróság volt kapható, színes japán tinták, tollak. Szerettem válogatni, senki nem szólt rám, hogy segíthet-e, békén hagytak, elbabráltam míg dönteni tudtam, mit szeretnék. Kicsit tanácstalanul elindultam találomra. Körülöttem minden csillogó üveg, fényes kő burkolat, szögletes új épület, keskeny járda. Alig van gyalogos, az ember lépten nyomon önmagával találkozik a tükröződő felületeken. Magaddal szembesülsz folyton folyvást. Egy két magányos figura, nem találom a trécselő néniket, siető kisiskolásokat. Mit keresek, miért jöttem ide? Hiszen tudtam, hogy tovább gördült a világ kereke, valahol így van ez rendjén. Mi az amit nehéz elfogadni mégis ebben, mi az ami indulatokat tud generálni? Keresem az átmentett, tovább adott értéket? Mi az ami megőrizhető úgy, hogy teret engedünk az újnak. Mi ez a rohanó építkezés? Ez a szó, építkezés, mit takar? Csak a betonba öntött magasságot, fényes burkolattal elfedett szürke szigetelést, négyzetméterek áradatát? Van ebben értékek mentén történő építkezés, valami maradandó? Mintha már előre kész lenne bennem a válasz és csak ennek az igazolását keresném itt. Ekkor eszembe jutott a város pusztulását váró Jónás, Babits szavaival:
„Melyben lakott sok százszor ezer ember
s rakta fészkét munkálva türelemmel:
ő sem tudta, és ki választja széllyel,
mit rakott jobb-, s mit rakott balkezével?
Bízd azt reám, majd szétválasztom én.
A szó tiéd, a fegyver az enyém.”
Ekkor épp egy sarkon befordulva, észrevettem a kis, sarki kápolnát. Mindjárt összeállt a kép, helyre kerültek az irányok, kirajzolódott melyik volt a mi házunk, hol volt a park a játszótérrel. Sokkal több megmaradt belőle, mint amit eddig észrevettem. Valami megnyugvás töltött el, ahogy rátettem a templom kapu kilincsére a kezem. Zárva. Kis cédula, hol található a kulcs.

Pálos Anna

újságcikk a 9. oldalon olvasható  https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=86525


   

 

Angyalok üdvözlete- karácsonyi közös kiállítás

Kiállító művészek:

Miruljoba Gendova, Károlyi András,, Németh Andrea, Tóth József Füles, Rainer Péter, Vida Zsuzsa, Kádár Katalin, Orient Enikő, Máger Ágnes, Aknay Tibor, Borza Teréz, Makkai Márta, Szamos Iván, Maczkó Erzsébet, Láng-Miticzky Katakin, Angyal Júlia, Széchy Bea, Holló Katalin, Székács Zoltán, Vizy László, Vörös Valéria, Véghseő Klára, Donáth Lajos

       

   


2023-as naptárunk

 

Naptár bemutató a Kulturális Szalonban

 


Hegyvidék újságcikk    

– A Karácsonyi közös kiállításról,

– Kecskeméti Kálmán könyvbemutató a Hegyvidék Galériában

download.php (1)


Orient Enikő – Évgyűrüink himnusza

a Betlehemi jászol c. országos kiállításon díjat kaptam.
Az Évgyűrűink himnusza c. alkotásom január 8-ig látható a Szent István Bazilika Lovagtermében ahová a  Panoráma Kilátó és Kincstár jegyével lehet felmenni.
AMKA alkotói díjával, Brüchner Ákos atya kiemelt elismerésével értékelte a mának szóló üzenetet sugárzó alkotásomat.

Újságcikk a 9. oldalon olvasható  https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=86525


Láng-Miticzky Katalin textil kiállítása

     


       


https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=85397

 Újságcikk olvasható megnyitóról a 11. oldalon


Angyal Júlia kiállítása – Felértékelődött a szeretet ereje – újságcikk a 11. oldalon

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=85250


ÁR&ÁS A GRAFIKÁS – PORTRÉFILM ÁRENDÁS JÓZSEF

https://www.mma-tv.hu/mma-tv/-/video/1694445/ar-as-a-grafikas-%E2%80%93-portrefilm-arendas-jozsef-grafikusmuveszrol-elozetes

  A portréfilm arra keresi a választ, hogy milyen a rajzban gondolkodó szintetizáló ember, aki mindig éppen azt a néhány vonalat találja meg, amelyben az adott téma lényegére ismerhetünk. (MMA 2022)
A portréfilm bemutatója 2022. október 30-án 14.35-kor lesz az M5 csatornán.


Ars Sacra – Kapcsolódások


Kiállító művészek: Borza Teréz / Hayde Tibor /  Aknay Tibor / Angyal Júlia / Donáth Lajos / Károlyi András / Magyar Gábor / Maczkó Erzsébet / Láng Miticzky Katalin / Orient Enikő / Pálos Anna / Kádár Katalin / Makkai Márta / Rainer Péter / Holló Katalin / Pató Károly / Széchy Bea / Vida Zsuzsa / Vizy László / Vörös Valéria / Véghseő Klára / Szamos Iván

Újságcikk olvasható a Hegyvidék újság a 9. oldalon

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=85103


       


Trianon 100+ vándorkiállítás Esztergomban – képek a kiállításról


Nyár-Zene-Tánc képzőművészeti kállítás

 


Kiállító művészek:
Borza Teréz, Németh Andrea, Széchy Bea, Kádár Katalin, Láng-Miticky Katalin, Vida Zsuzsa, Kapolyi Márta, Véghseő Klára, Ruttka Andrea, Orient Enikő, Holló Katalin, Maczkó Erzsébet,  Székács Zoltán, Vizy László, Rainer Péter, Tóth József Füles, Károlyi András, Donáth Lajos, Szamos Iván
Zenéltek: Réman Zófia fuvolán, Szkibó Gergő gitáron

ZeneIMG_4031

Portékat Aknay Tibor készítette

A Hegyvidék újságban olvasható cikkek:
Közös nyári kiállítás a Galéria 12-ben. Nyár-Zene-Tánc a 10. oldalon “A temészet mint ihletforrás”
Borza Teréz kiálltása a Műcsarnokban 11. oldalon “A fény az én társszezőm” 

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=84051