ÉLETFORRÁS – Ars Sacra kiállítás

   Dr. Prof. Prokopp Mária művészettörténész

Résztvevő művészek: Borza Teréz, Angyal Júlia, Aknay Tibor, Holló Katalin, Maczkó Erzsébet, Vida Zsuzsa, Károlyi András, Rainer Péter, Vizy László, Széchy Bea, Pálos Anna, Orient Enikő,  Szél Ágnes, Vörös Valéria, Szamos Iván


Újságcikk a HEGYVIDÉK újságban, a 7. oldalon – https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=79349


„A REMÉNY az Ember éltetője, cselekedeteinek motorja!  A Reményt megelőzi a HIT, ami a remény alapja.

Az önzetlen,  a másik javát kereső szeretet  legyen minden tettünk és gondolatunk motorja! S ehhez az erőt csak Istentől kaphatjuk, aki szeretetből köztünk maradt a Kenyér és a bor színe alatt, az Eucharisztiában, hogy lelki táplálékunk legyen mindennap a Világ végéig. Az ember öröme akkor lesz teljes, ha Ővele és Őbenne élünk, ha Őáltala gondolkozunk és cselekszünk.!  Az idei 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmondata: 

Minden forrásom Belőled fakadaz ÉLET forrása, tehát, a Mindenható Isten!

Ezt az igazságot a MŰVÉSZET minden ága, a zene, az irodalom és a képzőművészet egyaránt, a teológia tudományánál közelebb tudja hozni az emberhez, mivel az érzelemre és az értelemre egyszerre hat. Mindezért nagy jelentőségű a képzőművészet szerepe a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus számára éppen úgy, mint az emberiség szellemi-vallási fejlődése számára általában. Valamennyi alkotásból Isten földöntúli Békéje, Fénye, Harmóniája, dinamikája és mély csendje árad.  Az Ember vágyait, álmait beteljesítő látomások, mint realitások jelennek meg a remekmívű esztétikai alkotásokon! „

Dr. Prof. Prokopp Mária művészettörténész


           

Posted in Galéria 12 Egyesület.